PENNYBLACK Chengdu Wangfujing 2

Ke Hua Zhong Road, 2, Chengdu - Mainland China

(+86) 28 85571252

Opening times

Sun10:00 AM - 10:00 PM
Mon10:00 AM - 10:00 PM
Tue10:00 AM - 10:00 PM
Wed10:00 AM - 10:00 PM
Thu10:00 AM - 10:00 PM
Fri10:00 AM - 10:00 PM
Sat10:00 AM - 10:00 PM